اطلاعات کلی

عنوان پروژه: نظارت بر عملیات اجرایی آسفالت نازک اتوبان قزوین- کرج

کارفرما: راهداری

پیکانکار: آسفالت پلیمر شرق

زمان شروع:  97

زمان خاتمه: در حال انجام

توضیحات

Tab Content goes here