اطلاعات کلی

عنوان پروژه: نظارت بر عملیات اجرایی احداث زیرگذر رسالت – آیت الله حیدری

کارفرما: شهرداری

پیکانکار: سازه کاران ایلام

زمان شروع:  97

زمان خاتمه: در حال انجام

توضیحات

Tab Content goes here