اطلاعات کلی

عنوان پروژه: نظارت بر عملیات اجرایی بهسازی زابل – دوست محمد و زابل – نهبندان

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان

پیکانکار: سازه کاران ایلام

زمان شروع:  97

زمان خاتمه: در حال انجام

توضیحات

Tab Content goes here