اطلاعات کلی

عنوان پروژه: نظارت بر عملیات اجرایی بهسازی زاهدان خاش سراوان

کارفرما: راهداری

پیکانکار: مهام هیربند-پارس چابهار

زمان شروع:  96

زمان خاتمه: در حال انجام

توضیحات

Tab Content goes here