اطلاعات کلی

عنوان پروژه: نظارت بر عملیات اجرایی بهسازی محور آق قلا – اینچه برون

کارفرما: راه و شهرسازی

پیمانکار: خزر راه طبرستان

زمان شروع: 96

زمان خاتمه: در حال اجرا

توضیحات

Tab Content goes here