اطلاعات کلی

عنوان پروژه: نظارت بر عملیات اجرایی بهسازی محور قزوین- آبیک

کارفرما: راه و شهرسازی

پیکانکار: آسفالت پلیمر غرب

زمان شروع:  96

زمان خاتمه: در حال انجام

توضیحات

Tab Content goes here