اطلاعات کلی

عنوان پروژهنظارت بر عملیات اجرایی پیست اتومبیل رانی فرمول یک

کارفرما: توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

پیمانکار: آرمان سازان پیراسته-آلج پارس

زمان شروع: 96

زمان خاتمه: در حال اجرا

توضیحات

Tab Content goes here